koeficient Hillův {4}

též koeficient sigmoidity, parametr Hillovy rovnice, jehož hodnota závisí na vzájemné interakci kooperujících podjednotek proteinu, a je tedy mírou homotropního allosterického efektu; často bývá jeho hodnota rovna počtu kooperujících bílkovinných podjednotek. Je též ovlivněn přítomností efektorů; v přítomnosti inhibitoru jeho hodnota roste, v přítomnosti aktivátoru může klesnout až na hodnotu 1.