koenzym A {1}

zkratka HSCoA nebo CoA, na svou SH skupinu může thioesterovou vazbou vázat zbytky organických kyselin (acyly). Uplatňuje se při transacylačních reakcích (např. glycerol-3-fosfát + acyl-CoA → 1-acylglycerol-3-fosfát + CoA). Významným rysem acyl-CoA je to, že vodíkové atomy na uhlíku C2 acylu (β-poloha) jsou aktivovány; může zde probíhat řada reakcí jako dehydrogenace (β-oxidace mastných kyselin) či kondenzace (vznik citrátu připojením acetylu z acetyl-CoAoxalacetátu v citrátovém cyklu). Vitaminovým prekursorem CoA je kyselina panthotenová; cysteamin a β-alanin jsou biogenní aminy.