koenzymy {1}

jedna skupina kofaktorů enzymů, nízkomolekulární látky podílející se na enzymové reakci tím, že přenáší chemické skupiny, elektrony nebo atomy vodíku. Koenzym tedy propojuje dvě nezávislé reakce katalysované odlišnými enzymy a může být považován za transportní metabolit; v intracelulárním prostředí se vyskytuje volný ve dvou formách. Koenzymy jsou substráty reakcí a jako takové jsou uváděny v enzymovém katalogu; někdy se hovoří o „kosubstrátech”. Typickým koenzymem je např. NAD+, který může přijmout vodíky (být redukován) např. od ethanolu CH3-CH2OH + NAD+ → CH3-CHO + NADH + H+ (enzym alkoholdehydrogenasa); regeneruje (oxiduje) se pak většinou v dýchacím řetězci, kde vodíky předá koenzymu Q: NADH + H+ + Q → NAD+ + QH2 (enzym ubichinonreduktasa). Termínu koenzym se v některých učebnicích (nepříliš šťastně) používá též pro prosthetické skupiny enzymů.