kolagen {2}

ve vodě nerozpustný extracelulární skleroprotein. Obsahuje velké množství glycinu, prolinu a nekódované aminokyseliny hydroxyprolinu, který vzniká posttranslační modifikací (enzymovou hydroxylací za účasti kyseliny askorbové). Charakteristickou vlastností kolagenu je jeho pevnost, podmíněná trojřetězcovou šroubovicovou strukturou molekul, zpevněnou příčnými vazbami. Je základním stavebním materiálem pojivových a vazivových tkání; je hlavní organickou složku kůže, chrupavek, kostí, oční rohovky, cévních stěn, šlach a zubů. Tvoří 25 – 30 % všech bílkovin v těle savců. Částečnou hydrolysou se mění v rozpustnou želatinu, snadno tvořící gely. Požívá se k výrobě želatiny, klihu, jako materiál pro chirurgická vlákna a obaly („střívka”) uzenin.