koloběh dusíku {4}

vzájemné přeměny sloučenin dusíku v biosféře. Jde o komplexní proces, jehož se účastní dusík v mnoha podobách. Je zabudováván do organických sloučenin (především v oxidačním stavu NIII-), ve vyšších oxidačních stavech (NV+ a NIII+) slouží jako oxidační činidlo při anaerobní respiraci (viz denitrifikace), jeho největší zásoba je v atmosféře, kde je ve formě molekulárního dusíku. Poznámky k obr.: 1: viz bakterie hlízkovité; 2: viz nitrátreduktasa; 3: viz živočichové – rozdělení podle způsobu vylučování dusíku; 4: viz transaminace, biosynthesa purinových a pyrimidinových nukleotidů atd.; MO = mikroorganismy.