koloběh síry {4}

vzájemné přeměny sirných sloučenin v biosféře. Autotrofní organismy mohou přijímat síru v podobě jejích anorganických iontů (sulfidových, siřičitanových, síranových nebo thiosíranových) či ve formě elementární síry a zabudovávat ji do organických sloučenin. V procesu desulfurace se při mineralisaci (hnití) organických sloučenin síra uvolňuje ve formě sulfanu (H2S). Pro některé fotosynthetisující bakterie slouží sulfan jako zdroj vodíkových atomů (viz anoxygenní fotosynthesa). Autotrofní sirné bakterie (chemolithotrofní mikroorganismy) využívají oxidace redukovaných sirných sloučenin (sulfan, siřičitan) jako zdroje energie; některé respirující anaerobní bakterie používají naopak síranové ionty jako oxidačního činidla (viz respirace anaerobní). Heterotrofní organismy musejí organicky vázanou síru přijímat v potravě; sirné aminokyseliny (methionin a cystein) mohou sice být metabolicky převáděny jedna na druhou, ale alespoň jedna z nich je pro heterotrofy vždy esenciální.