komplex Golgiho {3}

organela mnoha eukaryotních buněk, tvořená několika paralelně uloženými diskovitými membránovými váčky. Někdy bývá takovýto útvar nazýván Golgiho aparát nebo, zejména u rostlin, dyktyosom; soubor všech těchto organel pak tvoří Golgiho komplex. Jsou v něm lokalisovány enzymy ukončující glykosylaci bílkovin (viz glykoproteiny). Slouží jako „třídící centrum” pro rozhodování o tom, zda bílkovina bude sekretována do extracelulárního prostoru, stane se součástí lysosomů či bude zabudována do buněčné membrány; podobně jsou zde tříděny i buněčné lipidy.