komplex pyruvátdehydrogenasový {2}

multienzymová jednotka, katalysující oxidační dekarboxylaci pyruvátu: CH3-CO-COO- + NAD+ + CoA → CH3-CO-CoA + CO2 + NADH + H+. Je tvořen třemi katalytickými podjednotkami, které se v komplexu vyskytují v mnoha kopiích (celkový počet podjednotek u Escherichia coli činí 60). Této reakce se zúčastní 5 kofaktorů: 3 prosthetické skupiny (thiamindifosfát, kyselina lipoová a FAD) a 2 koenzymy (NAD a CoA).