konstanta Michaelisova {1}

parametr rovnice Michaelise a Mentenové. Je rovna koncentraci substrátu, jíž je zapotřebí, aby bylo při dané koncentraci enzymu dosaženo počáteční reakční rychlosti, která odpovídá polovině limitní rychlosti; čím je nižší, tím má enzym pro daný substrát vyšší afinitu. Má rozměr koncentrace, obvykle mol.dm-3. Nezávisí na koncentraci enzymu; proto ji je možno určit i pro nepřečištěné enzymové preparáty či dokonce tkáňové řezy nebo jiné biologické struktury, obsahující studovaný enzym.