konstanta substrátová {2}

disociační konstanta komplexu enzym-substrát. Substrát se váže do aktivního centra enzymu vratnou reakcí E + S ↔ ES. Substrátová konstanta KS je rovna poměru rovnovážných koncentrací (cE . cS)/cES. V případě, že se tato rovnováha ustavuje rychle (kineticky řídícím dějem enzymové reakce je vznik produktu), je substrátová konstanta rovna konstantě Michaelisově.