kreatin {2}

nekódovaná aminokyselina, obsažená ve svalech. Kreatin může být reverzibilně fosforylován pomocí enzymu kreatinkinasy: kreatin + ATP ↔ kreatinfosfát + ADP. Kreatinfosfát tvoří ve svalech pohotovostní zásobu vysoce energetického fosfátu; v případě poklesu koncentrace ATP v důsledku intenzivní svalové práce je jeho zásoba doplňována přenosem fosfátu z kreatinfosfátu na ADP obrácením zmíněné reakce (viz fosforylace substrátová). Výchozími látkami pro synthesu kreatinu jsou arginin a glycin. Je odbouráván na kreatinin, který je jednou z hlavních dusíkatých látek v moči; jeho zvýšená koncentrace v moči indikuje pathologické odbourávání svalové hmoty, zvýšená koncentrace v krevní plasmě poruchu funkce ledvin. Stanovení aktivity kreatinkinasy a jejích isoenzymůkrevním séru má diagnostický význam. U bezobratlých plní funkci kreatinu arginin.