kyselina mevalonová {2}

významný meziprodukt biosynthesy isopentenyldifosfátu, z něhož jsou dále synthetisovány všechny isoprenoidy.