kyselina mléčná {1}

kyselina 2-hydroxypropanová, CH3-CHOH-COOH; kapalina dobře rozpustná ve vodě. Její L-enantiomer je koncovým produktem mléčného kvašení cukrů; je proto přítomen v kyselém mléku a zelí. Kyselina mléčná se užívá v potravinářském a koželužném průmyslu. Její anion, L-laktát, je významným metabolitem.