kyvadlo glycerolfosfátové {4}

jeden z postranních vstupů do dýchacího řetězce. Vodík z NADHcytosolu se přenese na dihydroxyacetonfosfát, čímž vznikne glycerol-3-fosfát; ten je reoxidován za účasti glycerol-3-fosfátdehydrogenasy ve vnitřní membráně mitochondrie a vodíkové atomy jsou přeneseny na ubichinon. Tento mechanismus byl poprvé popsán v létacím svalu hmyzu; vyskytuje se tam, kde je zapotřebí rychle získat energii z glykolysy; na úkor reoxidace cytosolového NADH se tak získají v dýchacím řetězci 2 molekuly ATP.