kyvadlo malát-aspartátové {4}

komplikovaný způsob přenosu vodíku z cytosolového NADH do matrix mitochondrie. Účastní se ho 4 enzymy (cytosolové a mitochondriální malátdehydrogenasa a aspartátaminotransferasa) a dva antiportní přenašeče (malát2-oxoglutarát a L-Asp ⇔ L-Glu). Pomocí tohoto transportního mechanismu, typického pro savčí buňky, se na úkor reoxidace cytosolového NADH získávají 3 molekuly ATP.