laktát {1}

anion kyseliny mléčné, CH3-CHOH-COO-, významný metabolit, vznikající redukcí pyruvátu (viz laktátdehydrogenasa) za anaerobních podmínek. Je prekursorem glukogenese v játrech (viz Coriho cyklus).