laktátdehydrogenasa {2}

zkratka LDH, oxidoreduktasa katalysující reakci laktát + NAD+pyruvát + NADH + H+; savčí LDH je specifická pro L-laktát. Katalysuje přeměnu pyruvátu na laktát; jde o závěrečný stupeň glykolysy za anaerobních podmínek (mléčné kvašení, svaly při nedostatečném zásobení kyslíkem, erythrocyty atd.). U člověka je největší aktivita LDH v srdečním svalu a v játrech (zvýšená aktivita LDH v krevním séru při srdečním infarktu a hepatitidě). Stanovení jednotlivých isoenzymů LDH se užívá při diferenciální diagnostice infarktu myokardu.