léčiva {4}

též farmaka nebo farmaceutika, látky nebo směsi látek určených k podání člověku nebo zvířeti za účelem léčby, zmírnění projevů, prevence nebo diagnostiky chorob.