lektiny {4}

bílkoviny především rostlinného původu (často glykoproteiny), které specificky váží oligosacharidové řetězce a nejsou povahy imunoglobulinů. Mnohé z nich jsou tvořeny několika podjednotkami a mají více vazebných míst. Proto mohou vyvolat precipitaci (viz aglutinaci) sacharidových struktur, zejména pak buněk prostřednictvím jejich povrchových glykoproteinů; schopnost aglutinovat krevní buňky vedla ke staršímu názvu rostlinných lektinů fytohemaglutininy. Nejdéle známým lektinem je konkanavalin A, který byl vykrystalisován Sumnerem již v roce 1919; pro svou schopnost vázat glykoproteiny bývá často využíván jako ligand v bioafinitní chromatografii.