leukocyty {3}

bílé krvinky, bezbarvé krevní buňky, obsahující jádro (na rozdíl od savčích erythrocytů). Dělíme je na několik podskupin, jednou z nich jsou lymfocyty. Podílejí se na obranných reakcích organismu, především na imunitní odpovědi; zmnožují se při infekcích a zánětech.