leukotrieny {4}

hormony lipidové povahy odvozené od arachidonové kyseliny (viz eikosanoidy). Jejich významnými producenty jsou leukocyty, (proto leuko-); všechny obsahují 3 konjugované dvojné vazby (proto -trieny). U živočichů vyvolávají stahy plic a stimulují uvolňování prostaglandinů. Specifické účinky různých leukotrienů se liší. V medicíně se uplatňují při léčbě zánětlivých procesů.