lipidy polární {1}

heterogenní skupina lipidů, jejichž molekula obsahuje polární skupinu (tzv. polární hlavici) a nepolární část (viz molekuly amfipatické). S ohledem na chemickou strukturu je třídíme podle několika kriterií: a) podle alkoholu, který tvoří jejich strukturní základ, je dělíme na deriváty glycerolu (především fosfatidáty) a deriváty sfingosinu (sfingolipidy); b) podle toho, zda je součástí molekuly zbytek kyseliny fosforečné, na fosfolipidy a méně početnou skupinu lipidů, které jej neobsahují; c) podle toho, zda obsahují cukernou složku, na glykolipidy (viz cerebrosidy a viz gangliosidy) a ostatní, které ji neobsahují. (Podle definice lze mezi polární lipidy zařadit i cholesterol, neboť obsahuje hydroxylovou skupinu jako polární část a zbytek molekuly je nepolární; jako ostatní polární lipidy je i cholesterol součástí biologických membrán.) Všechny typy polární lipidů se vyskytují v biologických membránách, a to v různém zastoupení. Pestrost složení biologických membrán je ještě zvýšena tím, že jednotlivé polární lipidy mohou obsahovat zbytky různých mastných kyselin.