luciferasa {3}

souhrnný název pro enzymy umožňující vznik bioluminiscence; oxidoreduktasa katalysující oxidaci specifického substrátu (viz luciferinu) kyslíkem za spolupůsobení ATP a hořečnatých iontů. Luciferasu se používá pro označení protilátek při imunochemických stanoveních.