luciferin {3}

souhrnný název pro látky (nejčastěji alkoholy), které mohou být substrátem enzymu luciferasy. Vyskytují se v buňkách nebo v mezibuněčných prostorech některých živočichů. Při jejich oxidaci luciferasou se uvolňuje světelné záření (viz bioluminiscence).