malát {1}

dianion kyseliny jablečné, -OOC-CH2-CH(OH)-COO-, v biologických systémech se vyskytuje obvykle v L-formě. Je meziproduktem citrátového cyklu a procesu fixace oxidu uhličitého u C4 a CAM rostlin. Oxidační dekarboxylace malátu pomocí tzv. jablečného enzymu (angl. malic enzyme) je důležitým zdrojem (redukovaného) NADPH v cytosolu.