malonyl-CoA {2}

-OOC-CH2-CO-S-CoA, produkt karboxylace acetyl-CoA (ligasová reakce), prekursor biosynthesy mastných kyselin. Rychlost jeho synthesy je nejdůležitějším regulačním krokem této biosynthesy.