metabolismus {1}

soubor všech chemických reakcí a příslušných fysikálních procesů, které souvisejí s aktivními projevy života daného organismu za určitých fysiologických podmínek. Jde o spletitý komplex navazujících enzymových reakcí; v současné době je studium regulace metabolismu jedním z hlavních výzkumných témat biochemie. Tento soubor reakcí lze rozdělit na dva základní podsoubory: katabolismus a anabolismus, které jsou z mnoha aspektů protichůdné a vzájemně se doplňují. Některé metabolické dráhy mají určité charakteristiky anabolismu i katabolismu; nazýváme je amfibolickými (viz dráhy amfibolické). Úkolem některých metabolických drah je doplňovat chybějící meziprodukty, zejména pak meziprodukty citrátového cyklu (viz dráhy anaplerotické). Metabolické dráhy dále dělíme podle významu a rozšíření: dráhy, vyskytující se ve většině buněk a zajišťující nejdůležitější metabolické přeměny, tvoří komplex primárního metabolismu, zatímco dráhy, zajišťující synthesu různých doplňkových látek (barviv, alkaloidů, isoprenoidů apod.) řadíme do souboru tzv. sekundárního metabolismu (tyto látky nazýváme sekundární metabolity).