metabolismus energetický {1}

soubor reakcí, které vedou k uvolnění energie obsažené v živinách a k jejímu uložení do molekul ATP. Tento poněkud nejasně definovaný pojem se užívá jako synonymum pojmu katabolismus zejména u chemoorganotrofních organismů.