methemoglobin {4}

též ferrihemoglobin, zkr. metHb, hemoglobin obsahující trojmocné železo (Fe3+), není schopen přenášet kyslík. V erytrocytech vzniká za fysiologických podmínek v malém množství přímou oxidací železa kyslíkem a je zde zpětně redukován NADPH pomocí enzymu methemoglobinreduktasy. Větší množství metHb vzniká následkem otrav (acetanilid, chlornan, dusitany atd.) nebo vrozených poruch synthesy hemoglobinu. Může se pathologicky objevovat v krevní plasmě (methemoglobinemie) nebo v moči (methemoglobinurie).