methionin {1}

Met nebo M, kódovaná esenciální glukogenní aminokyselina, v bílkovinách vedle tryptofanu nejméně zastoupená aminokyselina. Nutriční hodnota mnoha rostlinných bílkovin je snižována jeho nízkým zastoupením. Methionin (u prokaryot N-formylmethionin) je aminokyselinou, která zahajuje biosynthesu bílkovin (viz translace); v rámci posttranslačních modifikací bývá následně z N-konce peptidového řetězce odštěpen. Jeho derivát, S-adenosylmethionin, vznikající enzymovou reakcí methioninu s ATP, je důležitým methylačním činidlem. Je prekursorem aminokyseliny cysteinu. Racemická směs D,L-methionin se velkotonážně průmyslově vyrábí cestou organické synthesy a používá se jako přídavek do krmiv pro drůbež a jako léčivo při onemocněních jater; je zajímavé, že oba enantiomery jsou metabolicky využívány.