metody elektromigrační {3}

soubor separačních metod, při nichž se využívá pohybu částic (iontů) ve stejnosměrném elektrickém poli. Řadíme sem všechny typy elektrofores, isoelektrickou fokusaci a isotachoforesu.