mikrofilamenta {3}

nejtenčí vláknité struktury cytoskeletu (v průměru přibližně 5 nm). Jejich nejdůležitější stavební složkou je aktin, který je asociován s dalšími bílkovinami, především myosinem. Mikrofilamenta jsou zodpovědná za pohyb buněk jako celku; energii získávají štěpením ATP. Specialisovanými buňkami s rozsáhlým systémem mikrofilament jsou svalová vlákna.