mikrotubuly {3}

nejsilnější vláknité struktury cytoskeletu (průměr až 25 nm). Jejich strukturní základ tvoří polymer globulární bílkoviny tubulinu; k němu je přepojena řada dalších funkčních bílkovin, tzv. MAP (angl. microtubule associated proteins). Mikrotubuly zajišťují pohyb organel v buňce (pohyb chromosomů při buněčném dělení, lokalisace mitochondrií atd.), ale také pohybu bičíků apod. Energii získávají štěpením GTP nebo ATP.