mitochondrie {1}

organela eukaryotní buňky, v níž jsou lokalisovány některé důležité katabolické procesy a v níž je u aerobních chemoorganotrofů synthetisována velká většina ATP. Je obklopena dvěma membránami; vnější určuje celkový tvar organely a je v ní mnoho pórů; pro ionty nepropustná vnitřní membrána obsahuje řadu transportních bílkovin a má zásadní význam pro oxidační fosforylaci (viz dýchací řetězec). Uvnitř mitochondrie (v tzv. matrix, též mitosol) probíhá β-oxidace mastných kyselin, oxidační dekarboxylace pyruvátu, citrátový cyklus a některé reakce močovinového cyklu. Mitochondrie je semiautonomní organela, protože má vlastní DNA a proteosynthetický aparát (ribosomy atd.), připomínající aparát prokaryot.