močovina {1}

diamid kyseliny uhličité, H2N-CO-NH2, angl. urea, hlavní produkt vylučování dusíku u ureotelních živočichů, zejména placentálních savců; člověk vylučuje močí asi 30 g močoviny za den. Je synthetisována především v játrech pomocí močovinového cyklu. Je výborně rozpustná ve vodě. Při vysoké koncentraci (9 mol.dm-3 = 54 g / 100 ml roztoku) působí jako velmi účinné denaturační činidlo bílkovin. Byla poprvé synthetisována Wöhlerem zahříváním kyanatanu amonného (první synthesa organické látky z látky čistě anorganické). Vyrábí se velkotonážně z amoniaku a oxidu uhličitého; používá se jako dusíkaté hnojivo, jako součást krmných směsí pro přežvýkavce (bachorové mikroorganismy ji mohou využívat jako zdroj dusíku) a na výrobu plastů.