modifikace kotranslační {2}

kovalentní modifikace bílkovin probíhající současně s růstem polypeptidového řetězce (při viz translaci). K nejznámějším kotranslačním modifikacím patří připojování oligosacharidových řetězů na dusíkový atom asparaginu (N-oligosacharidy) při synthese glykoproteinůendoplasmatickém retikulu eukaryot.