modifikace posttranskripční {2}

chemické modifikace RNA po ukončení synthesy řetězce. Patří k nim především a) modifikace heterocyklických kruhů za vzniku minoritních basí (zejména u tRNA); b) vyštěpení nekódujících sekvencí z genů (viz sestřih RNA); c) modifikace konců řetězců mRNA (viz čepička mRNA a viz ocas polyadenylátový). Modifikace ad b) a c) probíhají pouze u eukaryot; u prokaryot není mRNA posttranskripčně modifikována, a proto může transkripce a translace probíhat v těsné následnosti (prakticky současně).