modulátory {2}

nízkomolekulární látky ovlivňující biologickou aktivitu biopolymerů (viz efektory).