mutarotace {1}

změna optické rotace redukujícího sacharidu ve vodném prostředí, vyvolaná změnou absolutní konfigurace na poloacetalovém uhlíku (C1 u aldos, C2 u ketos). V roztoku sacharidů k ní dochází samovolně, dosažení rovnováhy mezi anomery (α- a β-formou) může být urychleno enzymem. Tohoto termínu se užívá jak pro změnu optické rotace (důsledek) tak i pro popsanou isomeraci (příčina).