myelin {3}

směs lipoproteinů tvořící tzv. myelinovou pochvu obklopující nervová vlákna (membrány Schwanových buněk).