náboj buňky energetický {3}

angl. energy charge, veličina, vyjadřující stav energetických reserv buňky:
.
Faktor ½ pro koncentraci ADP ukazuje, že jeho štěpení na AMP poskytuje polovinu energie odpovídající štěpení ATP (srovnej adenosinfosfáty, srovnej jednotka energetická ATP). Energetický náboj může teoreticky dosáhnout hodnoty 0 (adenosinfosfáty jsou přítomny pouze jako AMP) až 1 (jsou přítomny pouze jako ATP).