NAD {1}

nikotinamidadenindinukleotid, starší označení difosfopyridin-nukleotid, zkr. DPN, jeden z nejvýznamnějších koenzymů oxidoreduktas. Protože jeho pyridinové jádro je kladně nabito, označuje se přesněji NAD+; redukcí může přijmout 2 elektrony a jeden vodíkový ion (H+) a přejít na formu NADH. Jeho součástí je amid kyseliny nikotinové, vitamin niacin. Jeho hlavním úkolem v metabolismu je přijímat vodíkové atomy (resp. elektrony) v dehydrogenačních katabolických reakcích (redukce NAD+ na NADH) a přenášet je do dýchacího řetězce, kde se NAD+ regeneruje.