NAD(P)+, NAD(P)H {1}

společné označení NAD+ a NADP+, resp. NADH a NADPH. Tyto koenzymy oxidoreduktas mají několik společných znaků: a) obsahují stejnou funkční skupinu (nikotinamid, vitamin niacin); b) jejich chemické struktury jsou si velmi podobné (viz NAD) a jejich funkce při přenosu elektronů je zcela analogická (některé enzymy je nerozlišují, jejich substrátem může být NAD i NADP); c) v oxidované formě, (NAD(P)+) neabsorbují záření u 340 nm zatímco ve formě redukované (NAD(P)H) zde výrazně absorbují; této vlastnosti se velmi často využívá při měření katalytické aktivity enzymů. Funkčně se však tyto koenzymy zásadně liší: zatímco NAD+ působí jako oxidační činidlo v katabolických dějích (jeho reoxidace v dýchacím řetězci je silně exergonická a tedy „bezproblémová”), NADPH slouží jako redukční činidlo v dějích anabolických (redukční ekvivalent, viz NADP). Proto je v buňkách koncentrační poměr [NAD+]/[NADH] udržován na hodnotách kolem 103, zatímco poměr [NADP+]/[NADPH] na hodnotách kolem 10-3; odtud také vyplývá nutnost existence obou těchto chemicky velmi podobných redoxních systémů.