nitrátreduktasy {4}

enzymy schopné redukovat dusičnanový ion na dusitanový. Dissimilační (též respirační) nitrátreduktasa je membránový enzym využívající při anaerobní respiraci energii této reakce pro aktivní transport protonů. Asimilační nitrátreduktasa se vyskytuje u hub a nižších i vyšších rostlin a umožňuje využít nitrátu jako zdroje dusíku pro synthesu aminokyselin.