nukleoid {3}

též bakteriální chromosom, nukleoprotein prokaryot tvořený velkou kruhovou molekulou DNA a připojenými bílkovinami. DNA je zde nadšroubovicově svinuta (tvoří superhelixy). Pojem nukleoid se též užívá pro buněčnou oblast, kde je prokaryotní DNA lokalisována.