nukleotidy {1}

nukleosidfosfáty. Fosforečné estery ribonukleosidů jsou ribonukleotidy, estery deoxyribonukleosidů jsou deoxyribonukleotidy neboli deoxynukleotidy. Fosfátová skupina může být připojena ke kterékoliv volné OH skupině sacharidu, tedy 2´, 3´ a 5´ u ribonukleotidů a 3´ a 5´ u deoxyribonukleotidů. Mezi nukleotidy řadíme i nukleosidové estery kyseliny difosforečné a trifosforečné (např. ADP, GTP) a také cyklické 3´,5´-fosfodiestery (cAMP, cGMP). Nukleotidy plní v buňkách několik neobyčejně významných funkcí; jsou: a) monomerními jednotkami nukleových kyselin; b) klíčovými molekulami energetického metabolismu (viz makroergické sloučeniny); z enzymologického hlediska zde plní funkci koenzymů; c) součástí celé řady kofaktorů enzymů (viz NAD, viz FAD, viz koenzym A, viz PAPS, kobalamin); d) druhými posly v signálních kaskádách (cAMP a cGMP).