oligosacharidy {2}

oligomery tvořené dvěma až deseti monosacharidovými jednotkami spojenými α- nebo β-O-glykosidovými vazbami. V organismech se vyskytují volné i vázané. Nejdůležitější volné oligosacharidy jsou disacharidy sacharosa, laktosa a maltosa; další volné oligosacharidy vznikají hydrolytickým štěpením polysacharidů a sacharidových složek vázaných v glykoproteinech a glykolipidech.