onkogeny {3}

geny buněčného nebo virového původu, zodpovědné za nekontrolované dělení buněk (tzv. rakovinný zvrat). Bývají to mutanty genů, regulujících růst a dělení buněk. K rakovinnému zvratu obvykle dochází, jestliže je aktivních více takovýchto genů.