operon {4}

integrovaná jednotka genetické informace prokaryot; úsek DNA sestávající z promotoru, regulační oblasti (viz operátor) a jednoho nebo více strukturních genů. Nejznámějším, dobře prozkoumaným operonem je lac-operon.