organely {3}

subcelulární útvary (viz kompartmenty) v cytosolu eukaryotní buňky, ohraničené jednou nebo dvěma membránami a zajišťující specifické biochemické funkce (např. mitochondrie, chloroplasty, lysosomy, peroxisomy, endoplasmatické retikulum, Golgiho komplex, vakuoly). Někdy jsou za organely považovány i nadmolekulové útvary jako ribosomy, vlákna cytoskeletu nebo dokonce biologická membrána.